Etiketter

, , , ,

Sandvik AB:s huvudkontor (2012), Sandviken


För 25 år sedan – den 2 november 1994 – klev vi in på Sandvik AB:s huvudkontor för att signera övertagandet av Norrsidan. För de flesta bönder som i generationer fått klara sig på små åkerlappar här och där, är en åker som Norrsidan en utopi. Också för oss var situationen overklig och in i det sista räknade vi med att det kunde finnas någon hake som gjorde ett övertagande omöjligt.

Sandvik AB – eller Sandvikens Jernverks AB som det hette till 1972 – ägde stora skiften skog och åkermark, men på 1980-talet började man se över innehavet. Åkerskiftet Norrsidan, rågranne med vår utäga i Holmröddret, var ett av de skiften där Sandvik lagt ned jordbruksdriften och det ingick i det som kallades Omställning 90. Man antog att ingen skulle ha något intresse av det skiftet, utan övervägde att skrapa bort och sälja matjorden och plantera björk på hela arealen.

Med Norrsidan övertog vi också Sandviks åtaganden för Omställning 90, som de fått inkomststöd för. Begränsningarna för hur skiftet fick användas under omställningstiden påverkade givetvis prislappen, och gjorde att det överhuvudtaget var möjligt för oss med ett köp. Själva hade vi inga pengar, men far och mor insåg väl potentialen och bidrog med de 294.000 som krävdes. Vilka villkor vi hade att förhålla oss till var det däremot tydligen inte helt lätt att bena ut. Först skulle vi bara få hålla betesdjur och vi köpte mängder med stolp och började stängsla – då skulle vi få odla 8 hektar på Nedre Näset

Norrsidan hade ogräs och buskar i brösthöjd och vi hade inga maskiner som räckte till dylikt, inte ens en tillräckligt stor traktor, men fick kontakt med en bonde med en rejäl maskinpark, som gärna ville arrendera mera mark. Med honom kom vi överens att han skulle få arrendera halva skiftet gratis några år mot att han hjälpte till och återigen gjorde brukbar åkermark av hela Norrsidan. Det var mycket nötande och tog flera år innan skiftet var en fungerande ekologisk odling där inte ogräs hade övertaget.
– Det blir stora förluster då, var det någon som konstaterade.

Efter alla hemmansklyvningar hade gården de senaste tre generationerna haft 13 hektar åkermark – 5 ha hemma i byn och 8 ha i Holmröddret – som försörjde två hushåll. En åker på 47 hektar var därför ett helt omtumlande komplement – och experiment.

Make (i MF 165 -74), dotter och far passerar Norra Kobron till nyförvärvet Norrsidan 1994