Etiketter

Vara God Kvinnas Slav

Ond Kvinna
vill inte göra Jobbet
för God Kvinna

God Kvinna
skaffar God Man
och talar genom AdvokatFranz

Du är lampan; jag är malen
Ljuset ifrån dig gör mig galen!
Dränk mig, i ditt ymniga svall
tills vingarna mättade domna