Etiketter

, , , , , , , ,

Svenskar måste dra ned på konsumtionen sägs det, men det framförs inte direkt några strategier hur det ska gå till. Fattigpensionärer och de flesta deltidsarbetande har inte råd att konsumera varken varor eller tjänster, så där är det självreglerande och en bonus för staten.

Det är väl ingen tvekan om att svensken i gemen skulle klara sig utmärkt på halva sin konsumtion vad gäller köp av möbler, kläder och elektronik liksom resande, hotellboende, besök på restaurang, kafé, bio, frisör, gym, spa… Problemet är hur man ska förmå folk att av ideella skäl frivilligt avstå det man vant sig vid och har råd med.

Det är hos ett fåtal som secondhand har slagit igenom och som ägnar sig åt att återvinna. Många som inte är shoppingmissbrukare ser ändå konsumtion som en mänsklig rättighet. Busslaster med folk åker till köpcentra för att handla helt besinningslöst det de inte alls behöver för att sedan kasta oanvänt.

Konsumerandet är där en livsstil, inte en livsnödvändighet. Några krafttag för att stävja okynnet med att bygga onödiga sopberg görs egentligen inte från myndighetshåll – annat än att då hålla en halv miljon pensionärer under existensminimum, vilket inte lär kompensera shoppingen nämnvärt.

Det är tveksamt om det går att på frivillig väg ändra på vanan att slentrianmässigt köpa hem mat och kläder som sedan bara kastas; att nöjeskonsumera.

Gekås Ullared AB, varuhus för 7.000 samtidiga kunder på 77.000 kvadratmeter

Om folk ändå skulle tvingas till begränsningar vad gäller konsumtion, kan man ju undra hur mycket det är önskvärt att konsumtionen borde minska med tanke på den minskade produktion och de minskade arbetstillfällen det för med sig.

Coronaviruset – COVID-19 – har visat på sårbarheten för verksamheter redan efter några veckors pausande. Det är svårt att tänka sig ett samhälle där många flera verksamheter än så permanent stängs ned som en följd av utebliven konsumtion.

Starkt minskad produktion kan inte ge tillräckligt mycket skatt för att med bidrag kompensera alla som inte längre har något arbete. Man måste då själv skapa sin försörjning, vilket blir en utmaning för den som är van med en trygg anställning.

Medveten Konsumtion sprider information om medveten konsumtion och följden av överkonsumtion. Stöd dem via PG 90 06 89-1, BG 900-6891, Swish 123 90 06 891