Etiketter

, , , , , , , , ,

Är syrgas något som ska finnas för alla oberoende av ålder, sjukdomshistoria, funktionsvariant eller social situation…? Många tror att det redan finns. Andra vill inte höra att det inte finns. Säkert finns det också de som anser att det inte ska finnas.

Med anledning av pandemin har läkarna fått direktiv att syrgas inte ska ges till alla som behöver det. Läkarna uppmanas triagera, gallra, vilka som ska undanhållas andningshjälp. Vissa ska förutbestämt på grund av ålder eller handikapp inte ges möjlighet att få överleva eller få en fridfull död.

Äldre som insjuknar i Covid-19 på ett äldreboende eller i sitt hem ska enligt direktivet inte föras till sjukhus för att få näringsdropp och syrgas.
– Några dagar med dropp för att de är uttorkade efter feber och lite extra syrgas kan vara det enda som behövs för att överleva, säger geriatrikprofessorn Yngve Gustafson.
I stället ordineras per telefon palliativ vård med morfin, som ytterligare hämmar syreupptaget och patienten dör.
Dr Jon Tallinger kallar det senicide, en modern ättestupa. Han har tagit tjänstledigt som allmänpraktiserande läkare för att arbeta aktivt under parollen #SyrgasÅtAlla – #OxygenForAll. Läs hans inlägg i The Indicter!

Bild: Kjell Nilsson-Mäki

Försvararna av åtgärden hävdar att äldre människor inte kan behandlas. Det är dock ingen respiratorvård med intubering som förespråkas för de äldsta, utan en droppställning och en syrgasmask.

Somliga hävdar att äldre inte reagerar lika kraftfullt på att kvävas som yngre människor gör och därför inte lider. En annan synpunkt som framförs är att de vanligtvis dör innan de får syrebrist, trots otaliga vittnesmål från anhöriga om ibland veckolånga lidanden, som också blir outhärdliga för de närstående.

De sårbara människornas försvarare misstänks ha en dold agenda. Att man i egenskap av läkare talar för allas rätt till syrgas är inte skäl nog. Rapporteringen utomlands är massiv och ifrågasättande, men i svensk media betraktas budbärarna som obekväma bråkmakare som ska tystas ned. Den kunskap och livslånga erfarenhet som exempelvis narkos- och intensivvårdsläkaren Erik Ehrenfried Af Visborg har, tycks väga lätt hos media.

Som ofta när det kommer en själv tillräckligt nära bränner det dock till. Robert Aschberg säger:
– Jag talar med min egen farsa, 90 år, erfaren kirurg. Han menar att ordination av palliativ vård som direkt behandling av en coronasjuk patient är kriminellt.

Sedan ett par decennier finns inte längre möjlighet att ge syrgas på äldreboenden – varför?! – då den möjligheten enligt beslut byggdes bort. Socialministern hävdar att ”äldre och yngre patienter ska få syrgasbehandling och intensivvård på samma villkor”, men inte hur det ska gå till när de äldre inte ska flyttas.

(fortsättning Robert)