Etiketter

, , ,

Enligt vår lokale släkt- och hembygdsforskare Elof Larsson (1905-1981), fanns i hela Högbo på 1500-talet 12 stamhemman, som 1631 utökats till 16, 1650 till 22 och 1680 slutligen till 23. Jag har inte själv kollat den uppgiften.

Överbyn fick hemmansnumren 1-7, Östanbyn 8-14 och Västanbyn 15-23. De gårdar som sedan tillkom var avstyckningar, subbar, från dessa 23.

Om årtalen ovan stämmer, kan alltså gårdsnumreringen skett tidigast 1680. Det skulle också förklara varför numreringen startar i Överbyn, trots att det var den by som sist befolkades.

A = Nr 1 Liases omfattade ursprungligen halva Överbyn, uppskattningsvis 3.000 hektar, och var lika stort som byns övriga sex hemman tillsammans.

Bygatan gick ungefär där Kanalvägen nu börjar och korsades som nu av Överbyvägen.

Vid sekelskiftet år 1800 hade Överbyns sju hemman fått fyra avstyckningar *

A = nr 1 – LIASES (Nygårds; samma plats efter laga skiftet)
B = sub 1 – ABRAMS, *1784 (flyttar söder om bykärnan efter laga skiftet)

C = nr 2 – DUNDERS (samma plats)
D = sub 2 – FÖRARS, *1759 (samma plats)

E = nr 3 – ANDERSAS (Zachris-Pers; flyttar lite åt öster)

F = nr 4 – SVENS (Solbacka; flyttar nordväst om bykärnan efter laga skiftet)

G = nr 5 – FJÄRSMANS (flyttar nordväst om bygatan)
H = sub 5 – JON-ERS, *1742 (flyttar nordväst om bykärnan efter laga skiftet)

I = nr 6 – JUGAS (samma plats)
K = sub 6 – SVENNAS, *1795 (flyttar väster om bykärnan efter laga skiftet)

L = nr 7 – ERKAS (uppköpt av Högbo Bruk 1808)

* Vid laga skiftet år 1871 (fullföljt 1874) hade avstyckningarna utökats till 54 hemman och torplägenheter.

Rektorn och hembygdsforskaren Emil ”Mille” Lemhagen (1906-1983), från byn Lem i Ovansjö – farfar till regissören Ella – uppger 1930 att gårdarna i Överbyn är ”Liases, Abrams, Dunders, Skommars, Jonases, Huldas, Svennas, Ol-Mats, Pers, Jugas, Klockars, Anders-Pers och Heds”.

Någon måste ha lurat honom för det är ett godtyckligt urval. Han glömde nämligen Lars-Hans, Mjölnars, Blåsars, Förars, Per-Lars, Näset, Zachris-Pers, Solbacka, Jon-Ers, Pellas, Erik-Ols, Ågrens, Carl-Ols, Wallströms, Lenes, Bakoms, Långs och några till…

(fortsättning Bergsmän)