Etiketter

, , , , , , ,

Sommarens Dag Nr 50/100 = Margareta.

Halva sommaren återstår, säger de som räknar 100 dagar från 1 juni.

Under min uppväxt kom Mamma och Pappa in på Margareta-morgonen – Mamma förväntansfull att få överraska, i det lilla, inte med presenter eller så, utan med att få komma ihåg – och sjöng vackert och spjuveraktigt: 

Vakna upp, vakna upp, det är Maggan idag, och solen står högt ovan skyn… 

Jag har aldrig hört sången i något annat sammanhang, men antar att den är finlandssvensk och att namnet byts ut efter behov.

På eftermiddagen blev det gräddtårta med jordgubbar ute på stenbordet, ett trädgårdsbord av ett gammalt kvarnhjul på träfot. Min lekkamrat Christina, som hade sin namnsdag fyra dagar senare, kom i bästa sommarklänningen och uppvaktade med en fint inslagen chokladkaka från Pauls, och när det var hennes namnsdag gjorde jag detsamma. Ibland kom det också granntanter och andra lekkamrater.

Föräldrarna kom ihåg Margareta så länge de levde, och det var länge. Själv har jag alltid sett uppmärksamheten kring födelsedagar som onödig – annat än i släktforskningssyfte. Om det är så att man lever måste man ju någon gång vara född. Namnet däremot, är ju något som någon eller några aktivt valt, något som man oftast omsorgsfullt tilldelats.

Fruntimmersveckan

Numera bryr sig ingen längre om vad någon heter. Det enkla livet med de små glädjeämnena har runnit bort, Slipping away, som Keith Richards sjunger, men det är väl så att en inställd händelse är en händelse det också, för att travestera Ulf Lundell om Hultsfredsfestivalen -91. Åtminstone är det klargörande.


Jag fick mitt namn efter farfars mor, Margreta Larsdotter, gift Högman, född och död vid Dunders. Hon kallades allmänt Mærta, med väldigt öppet æ + tungspets-r. Det var en dam som var noga – och gift med en slitvarg. Vilket par de måste ha varit! Sitt namn präntade hon och underlakanen var hörnmärkta med knappt synbara korsstygn. Hon skurade spannmålsbingar i härbret, potatislårar i källaren och leddet och kättarna i lagårn… Hennes ventil var att röka pipa – på dass! 

När hon 74 år gammal mockade fårfäjset fick hon bråck, lyckades ta sig in och hittades stående på knä bredvid sängen.

Hennes syster Maria bodde i granngården på Näset och var gift med August Forssmark, som skriver i sin dagbok:

1915 den 23/10 fortfarande uppehållsväder men mulen och tung luft, klent torkväder för den som har hafre ute. Endast någon enda har väl å marken kvar de sista hafresnesarna.
Sedan Söndagen den 17de är Moster Martha sjuk som det tros dödligen. Är hennes tid ute så går hon hädan, hvarom icke så frisknar hon till på nytt.

Hon dog samma dag. Svågern August är inte överens med sig själv hur han ska stava hennes namn, så från att ha börjat stava det med a övergår han till ä:

Söndagen den 31/10 begrafdes Moster Märtha. Morgonen var klar och 15 grader kall.
Gästerna samlades kl 9 i sorgehuset der kaffe bjöds hvarefter Kyrkoherde Fryklund höll en dödsbetraktelse i likrummet. Efter de närmastes afsked pålades locket som var alldeles öfverhöljt af smakfulla kransar och kistan ställdes på likvagn, hvarefter färden gjordes till Kyrkogården der stoftet nedsänktes i en ny familjegraf. 2:ne sånger sjöngs af chören och den mängd kransar och blommor som ej rymdes på kistan nedkastades i grafven som blef half med denna ovanligt rika blomstergärd. Likskaran gingo till bönhuset och åhörde högmässoprädikan af kyrkoherden som talade kraftigt och varmt öfver texten.
Middag och kväller serverades i begrafningsgården och bordet dignade under den mycket rika anrättningen af alla sorters fin mat. Samtal hölls mellan gästerna och tiden förflöt på angenämsta sätt, var och en var högst belåten. Efter middagen höll A. F.
[August Forssmark] tal berörande dervid Moster Märthas inlägg i Missionsverksamheten samt att lifvet är en strid.
Andra dagen voro släktingarna bjudna på kaffe och middag hvarefter skiljsmessa skedde vid 5 tiden.
Mosters begrafning kan sägas vara mycket hederlig, ty det hade icke sparats på hvarken kostnader eller besvär.
Guds rika frid öfver hennes minne!

Hon fick ett gott eftermäle, min namne.

https://sv.billiongraves.international/supporting-record/Margreta-Marta-H%C3%B6gman-Larsdotter/102718207