Etiketter

, , ,

I ATL – Lantbrukets AffärsTidning – rapporterades i går om en bonde som grävt fram en stor sten att ha som trappsten, men som visade sig vara en runsten. Det måste vara en fantastisk upplevelse!

Pappa räddade på 1940-talet en trappsten eller tröskelsten från Erkas från att bli fyllningsmassa, till att bli trappsten vid Dunders.

Hemmanet Erkas (nr 7), hade införlivats med Högbo Bruk, som själva tog över driften 1808, men byggnaderna stod kvar till Bybranden 1859. Tomten låg näst östligast efter bygatan, väster om Dunders (nr 2). Min farfar, född 1869, mindes hur Högbo Bruk plöjde med oxar på det som en gång varit Erkastomten.

I och med laga skiftet 1871-1874 kom åkern Erkastomten i Dunders ägo, där vi oftast hade potatisland, men ibland odlades där också havre och grönfoder. När det skulle grävas för vattenledning till Sandviken på 1940-talet gick den tvärs över Erkastomten.

Grävarna hade givetvis ingen aning om att där 150 år tidigare varit ett gårdstun, men Pappa insåg när det grävts fram en stor, flat sten att det måste ha varit trappstenen vid Erkas. Han tog tillvara den och den har nu varit trappsten vid Dunders i 75 år.

Inga arkeologer fanns på plats då och några ytterligare lämningar efter Erkas lär bli svåra att finna, då Högbovägen år 1960 byggdes ovanpå Erkastomten och vattenledningen.

Trappstenen/tröskelstenen från Erkas som blev trappsten vid Dunders