Etiketter

, , , , , , , , , , , ,

Jag hittade Pappas dagbok från 1935, samma år han fyllde 21. Där fanns mycket intressant och informativ läsning om livet på gården, där han själv, hans far, 66, och hans bror Sven, 28, skötte gårdens yttre sysslor. Hans faster, 65, skötte djuren, kor och får, hans mor, 65, mejerinna, mjölkhanteringen och hans syster Anna, 24, hjälpte mamman i hushållet.

Jag har verkligen frossat i det här och det lutar åt att det blir en ”bloggtriologi”, omfattande arbetet, nybygget och fritiden det året – för att bara ta upp några aspekter…


Pappa började skriva den 11 januari: Fredag: Myndig – 4 lass gödsel till fäb. och hade ”kväller” kl. 3.40. Syd-västlig vind och starkt töväder.
Platsbrist hemma på gården gjorde att höstens gödsel måste köras ut i januari. Det tog några veckor eftersom det mesta fraktades till utägan i Holmröddret, 3 km utanför byn, där det stackades till våren. Pappa fokuserade på resultatet och noterade den 24 januari: Torsdag: Fyllde en dal 12 x 11,5 fot med 12-e lasset. På samma ställe finns en dal på 12 x 14 fot (= 168 fot2) med 17 lass o. en på 13,5 x 11 fot (= 148,5 fot2) med 16 lass. Tillsammans 45 lass på murplogarna vid ladan.

Gödseln körs ut med dyngsläde och stackas i Holmröddret. Foto: Nils Högman

Det fanns inte heller plats hemma på gården för det hö, grönfoder och den spannmål som behövdes till djuren, så det togs i bakfora från ladorna i Holmröddret – när man inte tog hem ved, som alltid behövdes i ett hus med vedspis och kakelugnar.

Bakfora med hö från Holmröddret. Foto: Börje Nilsson

Vintertid höggs det timmer, massaved, husbehovsved och gallrades när så behövdes. Även nya grindstolpar, skakelslåar, spadskaft, stag till vagnar och släpstegar höggs när det dök upp lämpligt virke.

En gång när vi gick på Dansheden sa Pappa: ”Här högg vi 120 stolp till Belysningsbolaget en vinter”, och jag insåg väl inte att det var ovanpå allt annat…
Efterfrågan på belysningsstolpar till Yttre Sandvikens Belysningsaktiebolag verkar ha varit omättlig. Pappa specificerar i dagboken när och hur mycket det höggs och barkades och den 23 januari släpades det fram 48 pålar till kärrvägen i Holmröddret, den 9 februari 52 pålar till Nyhemshagen, den 28 februari 44 pålar från Vaåsen och Kalvsmur till vägen…

Vårbruket 1935 började den 15 maj med att havre såddes på Näset och två dagar senare på Näsnabben – samma dag som man sätter 4 tunnor potatis på f.m... När vårbruket var klart hemma i byn flyttades verksamheten till Holmröddret. Dagarna blev långa och ibland noteras: Pappa och hästarna låg kvar. Det kunde nog ”Pappa” med ålderns rätt behöva…

Den 5 juni var vårbruket i fäboden klart och då gällde det att se till att korna betade i hagen och inte kom in på åkrarna: Pappa o. jag till fäb. o. lagade gärdesgårdar. Vi sköt bort en sten när haggrinden, där vi tände på och sprang 4 gånger. Tisdagen den 11 juni noteras: Släppte ut korna första gången i år och fredagen den 14 juni: Jag följde med Faster till fäb. med korna och stannade tills i tvåtiden då vi gick hem.

Som med vårbruket började också höbärgningen först i byn. 10 juli: Hässjade över 20 golv vid Storbron. Mycket varmt. 11 juli: Hässjade färdigt vid Storbron, 21 golv… Fredagen den 12 juli står det: Flyttade till Holmrödret. Parallellt skulle höet hemma i byn köras in, där det på Näset den 16 juli togs in 36 golv och den 17 juli 14 golv… tillsammans 61 golv medan det hässjades i Holmröddret: den 19 juli på Norrsidan 19 golv och på Gyltsved 6 golv och den 23 juli på Helsverönningen, där det blev 13 mycket tjockt hässjade golv, och den 8 augusti 16 golv grönfoder på murplogarna…

Sedan man skurit havre åt ett par grannar, Jugas’ August och Anders-Pers’ Anders, skar man den 20 augusti den första havren på Täppan här hemma och det blev 68 snes. Med säden var det samma procedur, att verksamheten flyttades till Holmröddret när det var klart här hemma, och den 7 september kunde det sista skäras på Norrsidan och den 20 september köras in.

Potatistagningen blev ett krigande mot regnet och inte förrän den 26 september kunde man börja, då det togs upp 13 fårar eller 4 kärror. Följande dag ringdes det efter Märta Sandin för att få hjälp och även moster Signe och moster Elin dök upp, och det plockades 23 fårar eller 7,5 kärror. Den 2 oktober togs det slutligen upp sju kärror på sju personer. Potatisen är inne. Det blev ungefär 21 kärror allt som allt.

Ibland hämtades en stig torvströ från Skommar’ Kalles torvströlada och då och då står det: hackade rovor hela dagen… När det tänkta arbetet måste avbrytas på grund av väderleken fanns det andra saker att göra. Lördag 2 mars: Jag sydde om 2 st. dragläder åt Vegas sele. Det gick åt nära 4 becktrådar. Tisdag 5 mars: Jag lagade upp Vegas sele åt fålen. Lördag 13 april: På e.m. gjorde jag en mjärde. Fredag 6 september: Jag renoverade ladugårdsfönster. Måndag 23 september: Jag renoverade två stallsfönster.

Lite tjänster hann man också med. Lördagen den 16 mars: Jag var till A. G. Persson i Rökebo med ett lass halm. Persson var sängliggande. Tisdagen den 19 mars: Vi sågade ved o. körde till skolan. Torsdag 4 april: Pappa körde ett vedlass från Getheden till Erik Sundell.

Vädret och barometerns tillstånd redovisades flitigt, liksom naturens växlingar. Skärtorsdagen den 18 april var blåsipporna utslagna och söndagen den 2 juni hade de första körsbärsblommorna slagit ut idag. Fåglarnas bostäder ordnades. Lördag 16 mars: Såg om starholkarna; söndag 31 mars: Jag spikade upp fågelholkar i fäb.; söndag 28 april: Jag har varit till fäb. och spikat upp en trevånings-fågelholk i en gran bakom vedboden.

Och fåglars ankomst noterades. 19 mars: lärkan; 26 mars: starar; 9 april: Det flög två svanar över mig i hagen i nordostlig riktning. Troligen de första jag sett i hela mitt liv; 17 april: sädesärla, fiskmås och lom; 25 april: Från vedbacken såg Sven o. jag nio kretsande tranor i dag; 10 maj: svalan; 11 maj: gula sädesärlan; 20 maj: göken, 26 maj: tornsvalan, 3 juni: ängsknarr…

Som livet hos den självförsörjande danske bonden Frank Erichsen i ”100 % bonde”…

(fortsättning Nybygget -35)