Etiketter

, , , , , , , ,

– Vi högg så det var fri sikt mellan Dunders och Högforsens fäbodar.
Så beskrev Pappa huggningen på tidigt 30-tal, av de 500 meter tät skog som fanns mellan fäbodarna.

De som högg var Pappa, hans bror Sven och Emil Persson, som med sin hustru Hilma i många år bodde i den lilla kvarn-/mjölnarstugan Jonsbo i Västanåsen och hjälpte till med jord- och skogsbruk när det behövdes.

Kvarn-/mjölnarstugan Jonsbo på dåvarande byallmänningen Kvarnplatsen i Västanåsen. Foto: Alvar Högman (1990).

Den omfattande huggningen avsåg grov massaved, som köptes av Sandvikens Jernverks AB till martinugnarna. Massaveden flottades via Jädraån till järnverket. Ansvarig för flottningen var Knut Axel Eriksson, skogvaktare under SJAB och far till bröderna Torsten, Gösta och Bengt, som senare grundade Öjarens Såg och Lådfabrik i Rökebo.

Stockarna drogs först med häst och drög över Gyltberget, där vägen då ännu gick, tätt förbi Fröken Sigrids villa – nuvarande Scoutstugan – och lossades i Gyltbäcken söder om berget, varifrån de flottades i Jädraån via Kvarnströmmen och Västanåsen till Överbyn, medan man gick längs med ån och puttade ut de stockar som fastnat vid sidan.

Transportvägen från Holmröddret för massaveden till SJAB:s martinugnar

Timret hade stämplats innan det flottades, men man ville ändå inte att det skulle blandas med timret från Öjaren, så en slags bom var placerad vid utloppet av Hedängesån, nedre Högboån – under ”e” i Överbyn – och det flottades därifrån vidare i Jädraån via Blecksta, Östanbyn och Svibacka ner till järnverket.

Det var en rejäl översvämning av hela Hedänget den våren och vid Dunders flöt stockarna på åkern bakom lagårn – under ”v” i Överbyn.
Pappa sa:
– Torsten Eriksson gick i det iskalla vattnet på Täppan, blöt upp till midjan, och puttade ned stockarna i ån.

Flottning på ån Jädran – foto från Elvert Erikssons samling
Timmerflottning passerer Svibacka – foto från Elvert Erikssons samling