Etiketter

, , , , , , , ,

Sigrid Göransson (1872-1963), eller Fröken Sigrid som hon allmänt kallades, var inspektris för de sociala inrättningarna vid Sandvikens Jernverks AB 1907-1937. Sjukhus, sanatorium, gymnastiksal, varmbadhus, tvättinrättning, hushållsskola, bibliotek, läsestuga, ålderdomshem, barnhem… var alltsammans hennes verk.

Fröken Sigrid var barnbarn till grundaren av Sandvikens Jernverks AB, Konsul Göran Fredrik Göransson. Om hennes betydelse för samhället har Gillis Andersson skrivit i Brobyggaren Sigrid Göransson (2007), som här kan läsas på nätet.


Den 30 januari 1913 sålde Farfars föräldrar, Marta och Olle, drygt ett tunnland (0,4935 hektar) på Gyltbergets sydsluttning, med utsikt över Norrsidan, till Fröken Sigrid. Farfarsfar och Farfar var bekanta med henne genom kyrkan och politiken, men varför hon ville ha en tomt just i Dunders’ utäga har aldrig framkommit. En märklig ruta blev hur som helst avstyckad på berget, där hon lät uppföra den stuga som sedan kom att kallas Sigrids villan.
Tråkigt nog är köpebrevet borta, men som framgår av den mycket dåliga kopian, var det undertecknat av O. Högman, Margreta Larsdotter och Sigrid Göransson och köpesumman var 500 kronor vilket Fröken Sigrid lär ska ha tyckt var dyrt…

Fröken Sigrids följebrev D. 20.4.1913 lyder:
Herr Olof Högman
Härmed återsändes fastebrefvet som nu ändtligen återkommit. Afsöndringen godkändes.
Med mycken tack för allt tillmötesgående.
Vänskapsfullt
Sigrid Göransson

Fröken Sigrid Göransson söder om Sigrids villan
Vykort med Fröken Sigrid vid villan och kanske systern Greta Koraens familj…?

När Fröken Sigrids yngsta syster, Greta Koraen (1884-1985), hälsade på med sin familj, fick barnen vara med Dunders i höbärgningen.
Ett vykort bestående av två kamerafoton och stämplat 1915-09-07, är adresserat till Herr Lars Olof Högman, Högbo [farfar] och har texten Med hälsningar och tack för sist från barnen Koraen.
Barnen Koraen var Folke (f. 1907), Ulla (f. 1909), Gösta (f. 1910) och Jenny (f. 1912).
Fast fotona är svartvita ser man riktigt hur varmt det är…
Fotograf Ingmar Hagman har gjort mirakel med dessa omöjliga foton. Tusen tack!

Hässjning av hö i Holmröddret 1915: Farfar Lasse i ljusa byxor
Inkörning av hö i Holmröddret 1915: Farfar Lasse på hölasset. Farbror Olle (f. 1905) och Farbror Sven (f. 1907) är också med

Ett av Fröken Sigrids skötebarn var den scoutlika föreningen Valhallapojkarna, som hon grundade 1919 på Valhalla. Som klubbstuga åt pojkarna lät hon 1921 flytta den östra av de så kallade Grindstugorna från Hedgrind till Norrsidavägen strax före Jädraån, 400 meter söder om Kvarnströmmen. Valhallapojkarnas stuga, eller VP-stugan, var under decennier en populär tillflykt för brukspojkarna, där de umgicks och sparkade fotboll, hoppade höjdhopp, badade i ån…

Foto från Omar Henrikssons Sandvikenbilder
2021 – 100 år efter flytten från Hedgrind – VP-stugan, Valhallapojkarnas stuga…
Foto: Philipe Günther Bäckström

Kanske någon av de Göranssonska Stiftelserna vill hedra Fröken Sigrids minne med en upprustning? Med en informativ skylt vore det en intressant företeelse efter ett populärt raststråk som Högboleden!

När Fröken Sigrid besökte sin villa på Gyltberget kom hon alltid via Nyhem, då hon också hälsade på Valhallapojkarna i deras stuga.
I ån nedanför klubbstugan hade hon sin eka förtöjd, och därifrån rodde hon snett över ån och lade till vid Gyltbäckens mynning, där hon hade en båtbrygga. Sedan gick hon i åkerkanten längs med bäcken upp till villan. (Vägen gick över berget innan Pappa en sommar under kriget bröt ny väg öster därom.)
Ofta hade hon sällskap av släktingar eller vänner, men på äldre dagar kom hon bara över dagen med prästbekanta.

Fröken Sigrid hade villan uthyrd i perioder, bland annat till Josef Jerner med familj och till doktor Husmark. Järnhandlare Rixon bodde där flera somrar, likaså skribenten Göte Westberg.
En hel sommar var villan uthyrd till den tyske virituosen Wilhelm Kempff, som på en gammal piporgel, som måste vevas av hushållerskan, spelade Bach så det ekade över nejden – till stor förnöjelse för sommargästerna i Dunders’ fäbodstuga norr om berget…

Wilhelm Kempff performing various Bach’s transcriptions (1975)

I slutet av 1950-talet donerade Fröken Sigrid villan till Sandvikens Diakoniförening, varifrån den 1959 kom i Sandvikens Scoutkårs ägo och blev scoutstuga.

Sigrids villan, numera scoutstuga