Etiketter

, , , ,

Jag sorterade bland gamla bilder då jag hittade dessa från grävningen av vattenledningen från Rökebo vattenverk till Sandvikens stad, som det då hette.

Bilderna är av vår dåvarande åker Erkastomten.

Sedan 1960 ligger både åker och vattenledning under länsväg 272, Högbovägen, som då klöv Överbyn.

En kusin född 1943 leker där det grävs för vattenledningen; i bakgrunden Pers och Klockars med Bönhuset på åsen ovanför

Vår åker Erkastomten var ursprungligen tomt till hemman nr 7 i Överbyn, Erkas, som tidigt införlivades med Högbo Bruk. De forna bönderna blev landbönder, arrendatorer, under Högbo Bruk, tills bruket runt 1810 tog över driften. Byggnaderna stod dock kvar till Bybranden 1859.

När inga byggnader längre fanns kvar blev tomten åker, och min farfar, född 1869, mindes hur Högbo Bruk plöjde med oxar på Erkastomten.

I och med laga skiftet, runt 1872, kom Erkastomten i Dunders’ ägo.

Kusinen född 1943 förevigad sedan vattenledningen grävts ned; i bakgrunden Klockars, Förars, dåvarande Henrik Olssons affär och Anders-Pers, där flaggan är i topp

Jag har tidigare berättat om hur Pappa räddade Erkasstenen, trappstenen från Erkas, från att bli fyllningsmassa till att bli trappsten vid Dunders. Han talade alltid med vördnad om gamla Erkas, men visste nog inte så mycket om släktens vidare öden.