Etiketter

, , , ,

Jag hittade sammanställningen från en studiecirkel i byforskning 1987, som både Pappa och jag deltog i, och kunde med nya ögon läsa vad jag bidrog med för 35 år sedan… Där fanns en del som var detaljerat, tack vare min fars medverkan, och en del som jag glömt att jag skrivit ned – men är väldigt glad att jag gjorde…

Det var förr i världen mycket tal om ”starka karlar” och det var vanligt att karlar mätte sin styrka, ofta medelst armbrytning och brottning. Visst förekom det slagsmål utanför dansbanan också, men det är inte det som åsyftas här…

I det gamla Högbomålet var uttalet lite tvärtom och rem och töm, som ju numera uttalas med kort vokal, uttalades ”reem” och ”tööm”. Skatan och gatan uttalades däremot ”skâttân” och ”gâttân”.

Pappas farfar, Olof Olsson Högman, född 1842 vid Skommars i Överbyn, och Abraham Abrahamsson Höglind, född 1845 vid Abrams i Västanåsen, hade båda när de gjorde rekryten excerserat på Mohed [med betoning på sista stavelsen], som då var Hälsinge regementes mötesplats. Under militärtjänsten hade man brottningsturneringar och Abraham hade korats mästare, brottarkung.

Farfadern berättade gärna för Pappa – och den som vill höra på – om när han ”brôôtas i gâttân en hel messômmôrsnatt mä’ Kunjin på Moheed”. Denna byns brottarkung var alltså Abraham Abrahamsson Höglind.

Bygatan började strax norr om Dunders’ härbret och fortsatte där Kanalvägen nu tar vid så antagligen var trafiken inte alltför ihärdig, i synnerhet inte en midsommarnatt.

Olle förlorade, naturligtvis, och det var väl inte mer än väntat; det hade också alla gjort på Mohed. Lite stolt var han väl ändå, kan man förmoda, att han lyckades hålla emot en hel midsommarnatt…

Olof Olsson Högman (1842-1928) & Margreta Larsdotter
”Kungen på Mohed”, Abraham Abrahamsson Höglind (1845-1929) & Anna Jönsdotter

”Kungen” blev bonde vid Heds i Västanåsen och kallades småningom Hed-Far, då också äldsta sonen hette Abraham och blev Hed-Abraham. 
Hustrun Anna kom från Förars i Överbyn, där hon var en av sju systrar, varav fyra emigrerade till Amerika med sina familjer.