Etiketter

, , ,

Under studiecirkeln i byforskning 1987-1988 gjorde vi deltagare en utflykt till Stråmurs fäbodar, Överbyns gemensamma fäbodvall före laga skiftet på 1870-talet. Vi pratade då om att det borde skyltas var de gamla fäbodarna en gång varit, men planerna har dessvärre runnit ut i sanden. 1998 upprättade i alla fall stadsingenjören Bengt Hellman för en annan studiecirkels räkning en karta, där fäbodarnas placering finns utmärkta.

Överbyns fäbodvall låg på Jugas’ och Svens’ (Solbackas) skiften och inte på en allmänning som det var brukligt. På ett område av ca 950 x 800 lm låg tjugofem byggnader. Utspridda på ett par-tre kilometer, ner mot Lomsen och till Pers’ fäbod i Nedre Tjäkel låg sedan enstaka byggnader, mest lador.

Allra nordligast, sydost om Lilla Drottmur’n låg ”Dunders’ Gammelvall’n”, och den nordligaste fäboden var Dunders, i Övre Tjäkel. Pappa och jag besökte senast platsen i början på 90-talet, då det ännu fanns kvar några spis- eller grundstenar där stugan stått och norr därom en liten stenlagd brunn med en metallskiva över. Sedan dess har där avverkats och markberetts och jag frågade arkeologen Kerstin Westrin för en tio år sedan om det ändå skulle gå att hitta platsen. Svar: ”Ja, med lite tur.”

Bengt Hellman kallar på sin karta Dunders fäbod även för Krigs. Det är inget jag känner till, men Anna Larsdotter från Dunders, Farfars en moster, gifte sig 1865 med Corporalen Hans Krig i Nackmur, och paret kan ha hunnit nyttja fäboden några år innan laga skiftet.

Vår gamle hembygdsforskare Elof Larsson (1907-1981) berättar här om ”Fäbodliv i Högbo”…

Överbyns gemensamma fäbodvall Stråmur hette tidigare Tjäkel och Stråmursvägen Tjäkelstigen

Vid laga skiftet på 1870-talet lämnades Stråmur och de flesta tog med sig sina stugor till de nya marker de tilldelats.
Dunders’ fäbodstuga flyttades till den nya ägan i Holmröddret, där den stod till år 1900, då den flyttades 500 meter längre bort till Forssmarks äga – Farfars moster Marias – som senare övertogs av ”Krigs”/Högforsens – Farfars moster Anna.
Dunders uppförde en ny stuga – med fönster från gamla prästgården som revs i den vevan – och nya uthusbyggnader.

Fäbodlivet existerade nu inte längre på det gamla sättet, utan marken brukades och stugorna användes som raststugor vid arbete där, och dessutom ofta av sommargäster. Ännu på 1930-talet gick dock Dunders dagligen med sina kor till Holmröddret, där de fick beta i Hagen. Det var en tålamodsprövande syssla, då korna ibland skulle ”in i vartenda grinnhôôl i Västanåsen”.
Längs vägen till Holmröddret hade sedan i tur och ordning Klockars, Lias’ Jon, Lias’ Hans (Persborg), Pers’ Petter och Dunders sina gärdsgårdar, med grindar som skulle öppnas och stängas när man färdades – eller föste kor. Bortanför Dunders’ äga hade Högfors’ Emil, Hed-Kalle, Hed-Abraham, Abrams’ Anders och Förar’ August sina marker, åtskilda med gärdsgårdar och grindar…