Etiketter

,

Plaanska gården hade uppförts som en herrgårdsfilial till Gamla Herrgården för Daniel Plaan 1762, men när tidens tand gjort sitt blev villan bostad för Högbo Bruks anställda.
Den revs när Tord Magnusson – farfarsfar till namnen gift med Prinsessan Christina – 1920 lät uppföra Nya Herrgården på samma plats och i liknande stil.

Farmors föräldrar flyttade in i Plaanska gården hösten 1871 när fadern tillträtt som inspektor vid Högbo Bruk, och där föddes Farmor Georgina, Gina kallad, i december samma år. Hennes bror Oscar (I) föddes där 1873 och dog 1877, systern Alma anlände 1876 och brodern Oscar (II) 1878.

Familjefadern, Inspektor Georg Henrik Carlson, 1840-1899, var en stadig bit…
Oscar (I), av Farmor kallad ”Oscar den Förste”, 1873-1877, och Farmor Gina född 1871.
Gustafva Svanström & G. H. Carlson med barnen Alma född 1876, Farmor Gina född 1871 och Oscar (II), ”Oscar den Andre”, född 1878.
Husfadern verkar måttligt road att behöva fotograferas…

Hösten1878 flyttade familjen till Fänja i Årsunda, där fadern fått möjlighet att arrendera Fogelsta gård.

Beskrivning av Fogelsta vid bouppteckning efter Wilhelm Fogelmarck 1893:
—”Å egendomen finnes boningshus af reverterardt timmer och innehållande 7 rum och kök på nedre botten samt 4 vindsrum, ladugård af slaggtegel rymmande 4 oxar och 68 kor samt med uppkörsbro till en foderskulle, stall af timmer rymmande 18 hästar och trösklada, redskapslider, bodar, källare, magasin af timmer, locomobilhus af resvirke, våghus af resvirke, klensmedja af timmer, bagarstuga, 5 arbetarbostäder (Löfs, Lassas, Hagas och Träffs) rymmande 11 familjer samt dertill hörande uthusbyggnader och källare, varande alla tak belagda med spån utom mangårdsbyggnaden som har tegeltak. Samtliga byggnader äro försäkrade i Gestriklands brandstodsbolag för 48.310 kronor.”
1899 arbetade där 16 drängar.

Under Fogelstatiden kom det fem syskon till… På Farmors 10-årsdag 1881 föddes Hanna, som tyvärr dog på Juldagen sju år senare i strypsjuka, difteri, därefter kom Selma 1884, Lydia 1886, Signe 1889 och slutligen Georg, som kallades Göran, 1891, när Farmor var tjugo år.

Farmor Gina född 1871 med brodern Oscar (II) född 1878 och systrarna Alma född 1876, Hanna 1881-1888 och Selma född 1884.
Lydia, Signe och Göran var ännu inte födda...
”Läskamrater i Årsunda 1886”: Farmor Gina står 4:a från höger.

I och med konfirmationen ansågs man vuxen och skulle kunna ta vara på sig själv. Flickors möjlighet till yrkesutbildning på 1880-talet var tämligen begränsad och valet stod i princip mellan att bli lärarinna eller mejerinna. Farmor hade fått passa småsyskon hela uppväxten och valde efter en tid som piga hos Hagelins i Gävle att utbilda sig till mejerinna men mera om det senare…

Efter faderns död 1899 flyttade modern, Stafva kallad, med de yngsta barnen tillbaka till Plaanska villan, där hon bodde till sin död 1916. Hon och dottern Signe ”hade folk i maten” som det hette, en slags enklare bespisning för de anställda vid bruket som saknade egna familjer.
Gården var då sedan 1885 också trädgårdsmästarbostad, först för Trädgårdsmästare Svensson och från 1914 för Trädgårdsmästare Sporre, och kallades i folkmun ”Trädgårds”, nästan som ett gårdsnamn.
Fotat från Gamla Herrgården med Plaanberget i bakgrunden.

Någon gång kanske jag kan fixa till de äldsta fotona lite bättre… 🤔
Kan någon rekommendera ett bra redigeringsprogram för ändamålet…?